A cég minőség-, környezet- és MEB politikája

A Steel-Invest Kft. acéltermékek beszerzésével, feldolgozásával, kereskedelmével kívánja biztosítani a hosszútávon fenntartható működését a vevői igények és tulajdonosi elvárások alapján.

Kitűzött céljainkat egyebek mellett az ISO 9001:2015 minőség-, az ISO 14001:2015 környezet- és az ISO 45001:2018 munka- és egészségbiztonság irányítási szabványok szerint kidolgozott, független tanúsító szervezet által tanúsított integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni.

Alapvető célunk a tevékenységünk során a termék-, a környezet-, az egészségvédelem és a munkabiztonság minőségének fenntartása, a hatékony működés biztosítása és folyamatos fejlesztése, üzleti környezeti változásokra való gyors reagálás.

Tevékenységünk során betartjuk az érvényes jogszabályokat, a szabványokat és egyéb követelmények előírásait, szerződéses kötelezettségeinket.

A bevezetett Integrált Irányítási Rendszer működése kiterjed a társaság kereskedelmi és egyéb szolgáltatási tevékenységeire, valamint az outsourscing tevékenységet végzők felügyeletére.

Fő minőségcéljaink a termék tovább-feldolgozhatóságának biztosítása, a beszállított alap- és segédanyagok ellenőrzésének fejlesztése, a termékkínálati választék szélesítése, a kereskedelmi szervizszolgáltatás javítása, műszaki tanácsadás, valamint a csomagolástechnika fejlesztése.

Környezeti teljesítményünk folyamatos javítása mellett kiemelten kezeljük a természeti erőforrások gazdaságos használatát, a kibocsájtások csökkentését, a környezetszennyezés megelőzését, a hulladékokkal való környezettudatos foglalkozást, azok szelektív gyűjtését.

A munkahelyi és egészségkárosító kockázatok csökkentésével folyamatosan javítjuk munkavállalóink munkakörülményeit.

Tevékenységeink végzésénél, berendezéseink üzemeltetésénél kiemelt figyelmet fordítunk a potenciális balesetek, sérülések és egészségkárosodások, vészhelyzetek (havariák) megelőzésére.

Szállítóinktól és az outsourcing tevékenységet végző szerződéses partnereinktől elvárjuk, hogy a társaságnál elfogadott minőségi-, környezeti- és munka- és egészségbiztonsági normákat betartsák, és igazolható érvényes kompetenciákkal rendelkezzenek.

Munkavállalóink minőség-, környezet-, egészség- és biztonság tudatosságát rendszeres, célirányos oktatással, képzéssel fejlesztjük.

Üzletileg korrekt kommunikációt folytatunk és együttműködünk a munkatársakkal, partnereinkkel, a hatóságokkal és egyéb érdekelt felekkel a hosszútávon fenntartható működés érdekében.

A vezetőség elkötelezetten, aktívan és felelősséggel részt vesz az Integrált Irányítási Politikai Nyilatkozatban foglaltak megvalósításában, biztosítja a szükséges erőforrásokat, ösztönzi és elvárja a társaság minden munkavállalójától, hogy azonosuljon vele és betartsa az abban foglaltakat. A kitűzött célok eléréséért az ügyvezető felel.